Rabu, 23 Julai 2014

Teknologi insinerator

Movinggrate.jpg

Bahan buangan dibakar menggunakan teknologi insinerator.

"Movinggrate" by Original uploader was Claush66 at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.


Teknologi insinerator ialah kaedah untuk memproses bahan-bahan buangan pepejal dan industri melalui proses pembakaran.

Abu daripada sampah yang telah dibakar akan dikitar semula untuk dijadikan pelbagai produk pengguna.

Teknologi ini juga dapat menjana tenaga elektrik.

Ia juga dapat mengurangkan pemanasan global dan pencemaran alam sekitar.

Teknologi insinerator telah digunakan di Singapura, Jepun, Taiwan, China, Amerika Syarikat dan Korea Selatan.

- Kosmo!, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Tiada ulasan: